Wij vinden het doel van Live Music Now om muziek naar mensen te brengen die niet in staat zijn om zelf concerten bij te wonen een goed streven

Bedrijfssponser

Steun Live Music Now

Uw steun is hard nodig
Vrijwilligers van Stichting Live Music Now zetten zich belangeloos in om muziek te brengen naar mensen die niet in staat zijn een concert bij te wonen en helpt daarbij veelbelovende musici. Dit kunnen wij niet zonder uw steun. U kunt Live Music Now financieel ondersteunen, als bedrijf, als fonds of als particulier. Maar u kunt ook concertbegeleider worden en zo namens Live Music Now concerten organiseren.Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen via info@livemusicnow.nl.

Voor 380 Euro doneert U één concert; met een donatie van 190 Euro maakt U een half concert mogelijk en met een bijdrage van 95 Euro stelt U ons in staat een kwart concert te organiseren.

 

Bank
NL84 Rabo 0113 6515 03
Kamer van Koophandel
34378867

Bedrijfssponsor worden?

Live Music Now is geheel afhankelijk van giften en schenkingen. Dankzij sponsors heeft LMN al veel mensen van muziek kunnen laten genieten. Met ingang van 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI) met de status van ‘culturele instelling’. De Stichting Live Music Now heeft die status van Culturele ANBI. Dat betekent –kort gezegd- dat voor de vennootschapsbelasting tot en met 2017 geldt dat 1,5 keer het bedrag van de gedane gift in aftrek kan worden gebracht.

Vermogensfondsen

We zijn dankbaar voor de (meerjarige) steun van vele fondsen, waaronder het Ouderenfonds.

Vrienden van LMN

Wilt u als particulier Live Music Now steunen dan zijn daar ook verschillende mogelijkheden voor. U kunt ons een eenmalig donatie doen schenken of een machtiging verlenen om maandelijks een vast bedrag van uw rekening af te schrijven.

Schenken met belastingvoordeel

Als u ons jaarlijks, gedurende 5 jaar (of langer), een vast bedrag aan de stichting schenkt, heeft dit voor u ook een belastingvoordeel. Een periodieke schenking is namelijk volledig aftrekbaar van het belastbaar inkomen; u ontvangt daardoor (afhankelijk van uw inkomen) maximaal 52% van de schenking terug. Een schriftelijke overeenkomst tussen u en Live Music Now waarin de voorwaarden staan vermeld ten aanzien van uw gift is voldoende. U kunt hier een formulier downloaden voor een periodieke schenking.

Primarius Club

Wij hebben de Primarius Club opgericht voor schenkers die minimaal €250 per jaar gedurende 5 jaar schenken.

Concertbegeleider

Zet je talent in als concertbegeleider voor Live Music Now
Word de schakel tussen musici en publiek

Wij willen graag de groep concertbegeleiders uitbreiden in de regio Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Wil je mensen direct helpen en ben je een goede organisator, liefhebber van muziek en wil je ca 8 concerten per jaar organiseren? Meld je dan aan als concertbegeleider via info@livemusicnow.nl.

Als concertbegeleider vertegenwoordig je Live Music Now in het contact met instellingsmedewerkers, musici en publiek. Je moet twee dingen leuk vinden. Enerzijds is er de muziek en het contact met de musici. Anderzijds is er het contact met de instellingen, veelal voor mensen met een beperking, ouderen, psychiatrische patiënten, gevangenen, daklozen en voor kinderen op bijzondere scholen.

Het bestuur heeft instellingen en ensembles geselecteerd waarmee we samenwerken. Als concertbegeleider kies je 8 tot 10 concerten per jaar uit om te organiseren. Je neemt contact op met de instelling voor een datum en tijd en zoekt hierbij een geschikt ensemble. In de voorbereiding stem je de publiciteit van het concert af, het programma van een uur en verdere wensen van musici en instelling. Op de dag zelf ben je bij het concert aanwezig als vertegenwoordiger van LMN en houdt indien gewenst een introductie of dankwoord. Ten slotte zorg je er voor dat alle partijen een evaluatie schrijven van het concert. De concerten vinden meestal overdag plaats, maar ook de avonden komen voor. Al met al ben je gemiddeld een uur bezig met de voorbereiding en op de dag van het concert maximaal drie tot vier uur, afhankelijk van de reistijd.

Heb je interesse of wil je meer weten? Neem dan contact op met Marlou van der Does, bestuurslid concertcoordinatie via info@livemusicnow.nl.