Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of niet juist (meer) is. Stichting Live Music Now is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Stichting Live Music Now is niet aansprakelijk voor informatie die door derder op onze site wordt geplaatst.

Via deze internetsite wordt toegang geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Stichting Live Music Now kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud en gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.