Internationale Live Music Now bijeenkomst

Wij ontvingen Live Music Now organisaties uit Engeland, Schotland, Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland tijdens de, in Amsterdam georganiseerde, Internationale Live Music Now bijeenkomst. Alle zelfstandig opererende organisaties geven ieder op hun eigen manier inhoud aan het gedachtengoed van Yehudi Menuhin en brengen de helende kracht van muziek naar mensen die het moeilijk hebben. Eens in de twee jaar komen vertegenwoordigers van de verschillende organisaties bijeen voor verdieping, om ervaringen met elkaar uit te wisselen en van elkaar te leren. Wij kijken terug op een geslaagd weekend met inspirerende voordrachten en mooie muziek, waarbij de onderlinge banden werden verstevigd.