Door te luisteren naar jullie optreden hebben we deze bewoonster eindelijk rustig zien worden

Begeleider Instelling Geestelijke Gezondheidszorg

Live Music Now

Wij geloven in de kracht van muziek

Live Music Now is een stichting die mensen en muziek dichter bij elkaar brengt.

In navolging van het Verenigd Koninkrijk en andere landen in Europa willen wij, net als oprichter Yehudi Menuhin, zoveel mogelijk mensen in contact brengen met kwalitatief hoogwaardige muziek. Wij organiseren concerten voor mensen die vanwege een handicap, een slechte gezondheid, armoede, sociaal isolement of een gevangenisstraf niet de gelegenheid hebben om naar concerten te gaan. Tegelijkertijd willen wij talentvolle musici helpen om hun mogelijkheden te ontplooien.

Zo werkt Stichting Live Music Now aan de volgende doelstellingen:

  • het bevorderen, verzorgen en uitvoeren van muzikale activiteiten voor bewoners van (psychiatrische) ziekenhuizen, verpleegtehuizen, verzorgingstehuizen, jeugdinstellingen, penitentiaire instellingen, revalidatiecentra, hospitia, scholen en/of andere instellingen, zoals instellingen in de zorg- en welzijnssector
  • het ondersteunen en stimuleren van jonge getalenteerde musici door hen, al dan niet tegen een vergoeding, in de gelegenheid te stellen om deel te nemen aan muzikale activiteiten. Op deze manier kunnen zij hun professionele vaardigheden verder ontwikkelen en verbreden.

Yehudi Menuhin

Yehudi Menuhin, de wereldberoemde violist, gaf niet alleen concerten op alle podia ter wereld, maar speelde ook belangeloos voor vele instellingen. Daarbij heeft hij ervaren welke bijzondere helende werking muziek op mensen kan hebben. Met dat doel voor ogen en om getalenteerde musici te helpen, richtte hij in 1977 Live Music Now op.

‘Music, amongst all the great arts, is the language which penetrates most deeply into the human spirit, reaching people through every barrier, disability, language and circumstance. This is why it has been my dream to bring music back into the lives of those people whose lives are specially prone to stress and suffering… so that it might comfort, heal and bring delight’. Yehudi Menuhin
Bekijk deze video >

Inmiddels is LMN in het Verenigd Koninkrijk uitgegroeid tot een organisatie die meer dan 3.000 concerten per jaar organiseert. Na het Verenigd Koninkrijk werd het concept overgenomen in Duitsland en Oostenrijk, waar inmiddels ruim 2.000 concerten worden gegeven. Denemarken en andere landen volgden.

Muzikale inspiratie voor iedereen

Stichting Live Music Now is in begin 2010 door Liesbeth van Nieuwenhuizen in Nederland opgericht.

Met trots kijken we terug op de vele prachtige concerten die we al georganiseerd hebben. De reacties uit het publiek zijn vaak hartverwarmend. Het is mooi om te zien welke impact muziek heeft op mensen die – om verschillende redenen – zelf niet in staat zijn om naar concerten te gaan. Zij genieten intens van de gevarieerde muziek van onze talentvolle jonge musici die op hun beurt hun professionele vaardigheden verder ontwikkelen. Zo slagen we er goed in om mens en muziek dichter bij elkaar te brengen.