Wij vinden het doel van Live Music Now om muziek naar mensen te brengen die niet in staat zijn om zelf concerten bij te wonen een goed streven

Bedrijfssponser

Steun Live Music Now

Uw steun is hard nodig
Vrijwilligers van Stichting Live Music Now zetten zich belangeloos in om muziek te brengen naar mensen die niet in staat zijn een concert bij te wonen en helpt daarbij veelbelovende musici. Dit kunnen wij niet zonder uw steun. U kunt Live Music Now financieel ondersteunen, als bedrijf, als fonds of als particulier. Stichting Live Music Now heeft de status van Culturele ANBI. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. U kunt ook concertbegeleider worden en zo namens Live Music Now concerten organiseren.Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen via info@livemusicnow.nl.

DONEER 1 CONCERT door 530 Euro over te maken; of

GEEF 1/2 CONCERT met een donatie van 265 Euro; of 

MAAK 1/4 CONCERT MOGELIJK door 132,50 Euro over te maken

 

Ieder bedrag is van harte welkom, scan de QR code of maak Uw bijdrage over naar:

Bank
NL84 Rabo 0113 6515 03
Kamer van Koophandel
34378867

Bedrijfssponsor worden?

Live Music Now is geheel afhankelijk van giften en schenkingen. Dankzij sponsors heeft LMN al veel mensen van muziek kunnen laten genieten. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aan Live Music Now aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Vermogensfondsen

De (meerjarige) steun van vermogensfondsen zoals de Van den Berch van Heemstede Stichting is van groot belang voor Live Music Now. Wij organiseren concerten voor verschillende groepen in de samenleving zoals ouderen, mensen met een beperking, kinderen op speciale scholen, vluchtelingen en gevangenen. Daarnaast helpen wij talentvolle jonge musici in hun ontwikkeling. Heeft u als vermogensfonds interesse in ondersteuning van onze activiteiten neem dan graag contact met ons op via info@livemusicnow.nl.

Vrienden van LMN

Wilt u als particulier Live Music Now steunen dan zijn daar verschillende mogelijkheden voor. U kunt ons een eenmalige donatie doen of een machtiging verlenen om maandelijks een vast bedrag van uw rekening af te schrijven.

Schenken met belastingvoordeel

Als u jaarlijks, gedurende 5 jaar (of langer), een vast bedrag van € 50 of meer aan de stichting schenkt, heeft dit voor u een belastingvoordeel. Een periodieke schenking is voor 125% aftrekbaar van het belastbaar inkomen; u kunt daardoor (afhankelijk van uw inkomen) meer dan de helft van de schenking terugontvangen. Een schriftelijke overeenkomst tussen u en Live Music Now waarin de voorwaarden staan vermeld ten aanzien van uw gift is voldoende.  Heeft u interesse om ons meerjarig te ondersteunen? Neem dan graag contact met ons op via voorzitter@livemusicnow.nl. U kunt hier een formulier downloaden voor een periodieke schenking.

Ook als u een eenmalige schenking doet is het bedrag voor 125% aftrekbaar. Hierbij geldt echter een drempel en een maximum. Zie voor de voorwaarden https://www.belastingdienst.nl/…/schenken/…/hoeveel_aftrek.

Concertbegeleider

Zet je talent in als concertbegeleider voor Live Music Now
Word de schakel tussen musici en publiek

Wij willen graag de groep concertbegeleiders uitbreiden in de regio Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Wil je mensen direct helpen en ben je een goede organisator, liefhebber van muziek en wil je ca 8 concerten per jaar organiseren? Meld je dan aan als concertbegeleider via info@livemusicnow.nl.

Als concertbegeleider vertegenwoordig je Live Music Now in het contact met instellingsmedewerkers, musici en publiek. Je moet twee dingen leuk vinden. Enerzijds is er de muziek en het contact met de musici. Anderzijds is er het contact met de instellingen, veelal voor mensen met een beperking, ouderen, psychiatrische patiënten, gevangenen, daklozen en voor kinderen op bijzondere scholen.

Het bestuur heeft instellingen en ensembles geselecteerd waarmee we samenwerken. Als concertbegeleider kies je rond de 8 concerten per jaar uit om te organiseren. Je neemt contact op met de instelling voor een datum en tijd en zoekt hierbij een geschikt ensemble. In de voorbereiding stem je de publiciteit van het concert af, het programma van een uur en verdere wensen van musici en instelling. Op de dag zelf ben je bij het concert aanwezig als vertegenwoordiger van LMN en houdt indien gewenst een introductie of dankwoord. Tenslotte zorg je er voor dat alle partijen een evaluatie schrijven van het concert. De concerten vinden meestal overdag plaats, maar ook de avonden komen voor. Al met al ben je gemiddeld een uur bezig met de voorbereiding en op de dag van het concert maximaal drie tot vier uur, afhankelijk van de reistijd.

Heb je interesse of wil je meer weten? Neem dan contact op met Cecile de Boer, bestuurslid concertcoordinatie via concertcoordinatie@livemusicnow.nl.